Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/9/b/1/bibelkirken.no/httpd.www/wp-content/themes/forgiven/includes/headers/header-default.php on line 24

{:en}Hønefoss Bible Retreat{:}{:no}Hønefoss Bibelsamling{:}

  Get Directions


{:en}The Hønefoss Bible Retreat is a ten day event where we enjoy awesome fellowship with three daily bible studies (6-8 hours of Bible study per day mostly in Ephesians!), singing, prayer, fun activities, and plenty of good food!

If you can’t come for the full event, you are welcome to join for the days when you are available. Either way please let us know what days you plan to spend with us so we can be better prepared to make your time with us as pleasant and edifying as possible!

Sleeping possibilities include beds inside, campers, and tents. Who sleeps where will be determined according to individual needs. In past years the women slept inside on beds and the guys slept in the campers and or tents. If you have specific needs, please let me know!

What to bring? Sleeping Bag, Towel, Toiletries,
Swim suit…the usual.

Whoever is able and would like to serve in this way can pitch in for the food while we are there. We usually make a couple trips to the grocery store in order to stock the fridge for breakfast, lunch and dinner.

Hønefoss Lesson Plan

July 7

Evening: Ephesians Intro

July 8

Morning: Eph. 1:1-6

Afternoon: Praying Scripture

Evening: Eph. 1:7-14

July 9

Morning: 1:15-23

Afternoon: Apostles and Prophets (topical study by Daniel)

Evening: 2:1-10

July 10 (Sunday)

Morning: Sermon by Bob

Afternoon: Free

Evening: 2:11-22

July 11

Morning: 3:1-13

Afternoon: topical study by Daniel

Evening: 3:14-21

July 12

Morning: 4:1-6

Afternoon: Small Group Studies

Evening: 4:7-16

July 13

Morning: 4:17-24

Afternoon: Small Group Studies

Evening: 4:25-32

July 14

Morning: 5:1-7

Afternoon: Songs, Hymns, and Spiritual Songs (Topical Study by Bob)

Evening: 5:8-14

July 15

Morning: 5:15-21

Afternoon: Images of the Church (Topical Study by Matthew)

Evening: 5:22-33

July 16

Morning: 6:1-9

Afternoon: 6:10-20

Evening: 6:20-24/Conclusion Q&A

July 17 (Sunday)

Morning: Rev. 2:1-7 (Sermon by Bob)

Afternoon: Prayer and Application time

Daily Schedule

08:30 – Morning study

10:30 – Break (snack)

11:00 – Midday Study

13:00 – Lunch followed by free time

15:30 – Dinner prep

17:00 – Dinner

19:00 – Evening study

20:30 – Singing/free time{:}{:no}Hønefoss Bibelsamling er et ti dagers arrangement hvor vi nyter fantastisk fellesskap med tre daglige bibelstudier (6-8 timer med bibelstudium per dag, for det meste i Efeserne!), Sang, bønn, morsomme aktiviteter, og masse god mat!

Hvis du ikke kan komme for hele arrangementet, er du velkommen til å delta enkeltdager da du er tilgjengelig. Uansett kan du fortelle oss hvilke dager du har tenkt å tilbringe med oss slik at vi kan være bedre forberedt på å gjøre din tid med oss så hyggelig og oppbyggelig som mulig!

Sovemuligheter inkluderer senger inne, bobiler og telt. Hvem sover der vil bli fastsatt i henhold til individuelle behov. I de siste årene har kvinnene sovet inne på senger og gutta sov i campingbiler og eller telt. Hvis du har spesielle behov, vennligst gi meg beskjed!

Hva skal man ta med? Sovepose, håndkle, toalettsaker, badeklær … det vanlige.

Den som er i stand til og ønsker å tjene på denne måten kan du hjelpe til med maten mens vi er der. Vi reiser vanligvis et par turer til butikken for å fylle opp kjøleskapet for frokost, lunsj og middag.

Hønefoss Leksjon Plan

7 juli

Kveld: Efeserne Intro

8 juli

Morgen: Ef. 1: 1-6

Ettermiddag: Be utifra Bibelen

Kveld: Ef. 1: 7-14

9 juli

Morgen: 1: 15-23

Ettermiddag: apostler og profeter (Temastudie av Daniel)

Kveld: 2: 1-10

10 juli (søndag)

Morgen: Tale av Bob

Ettermiddag: Fri

Kveld: 2: 11-22

11 juli

Morgen: 3: 1-13

Ettermiddag: Temastudie av Daniel

Kveld: 3: 14-21

12 juli

Morgen: 4: 1-6

Ettermiddag: Studier i smågrupper

Kveld: 4: 7-16

13 juli

Morgen: 4: 17-24

Ettermiddag: Studier i smågrupper

Kveld: 4: 25-32

14 juli

Morgen: 5: 1-7

Ettermiddag: Sanger, Salmer og åndelige sanger (Temastudie av Bob)

Kveld: 5: 8-14

15 juli

Morgen: 5: 15-21

Ettermiddag: Bilder av Kirken (Temastudie av Matthew)

Kveld: 5: 22-33

16 juli

Morgen: 6: 1-9

Ettermiddag: 6: 10-20

Kveld: 6: 20-24 / Konklusjon Q & A

17 juli (søndag)

Morgen: Åp. 2: 1-7 (Tale av Bob)

Ettermiddag: Tid til bønn og å bruke det en har lært

Daglig program

08:30 – Morgenstudie

10:30 – Pause (snack)

11:00 – Formiddagstudie

13:00 – Lunsj etterfulgt av fri

15:30 – Middagforberedelser

17:00 – Middag

19:00 – Kveldsstudie

20:30 – Sang / fritid{:}