Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/9/b/1/bibelkirken.no/httpd.www/wp-content/themes/forgiven/includes/headers/header-default.php on line 24

Nattverd

Nattverd: observasjoner fra 1 Kor 11: 17-34

Holdningen til nattverd er det å ære og minnes Jesus og i det å tjene hverandre.
En feil holdning kan føre til fysisk sykdom og død som straff (11:30, jfr 11:17)
Målet bør ikke være å fylle ens mage (11: 20-22, 33-34)
“Legeme”, som i  kirken som helhet, må plasseres først ved hver enkelt (11:29)
Nattverd bør gjøres i enhet (11: 17-18)
Herrens død for vår skyld, iverksettelse av den nye pakt, blir husket (11: 24-26)
Herrens snarlig retur minnes (11:26)
Derfor er selvransakelse før nattverd viktig (11: 27-28)
Tid og sted for fellesskap: hver gudstjeneste i kirken.
Paulus antar at når korinterne “kommer sammen” (v17, 18), hadde de nattverd
Når en kirke samles, er det for å forkynne Jesus (jf 1 Kor 1:23, 2: 2), som er hensikten med nattverd (11:26)
Måten nattverd er observert: med et måltid i fellesskap med mennesker og med Gud.
Som sett tidligere, i nattverden blir fellesskapet med mennesker og med Gud satt på prøve – det kan derfor være et måltid der all kontakt med medmennesker unngås.
Til tross for advarsler mot å finne hensikten med nattverd i fysisk mat (11:21, 33-34), er nattverd fortsatt i sammenheng med et måltid (som den første nattverd i 11: 23-26; jfr 11:20 , 33)
Hvis en mann vet at han har problemer med å fokusere på Gud og hans bror når han er sulten og ser mat, så ikke møt opp til nattverd utsultet slik at han ikke synder (11: 21-22, 34)
Nattverden er ikke i seg selv hele måltidet, men bare en del av det (11: 24-25)
For å opprettholde den symbolikken av bitterhet av vin, surhet av brødet, etc., bør ideelt sett brukes usyret brød og vin. Brødet er brutt som en del av måltidet og takket over, etter som det er spist av alle hvis hjerte er rett med mann og med Gud.
Dette betyr ikke at andre måter å praktisere fellesskap er ugyldig – på det meste så gir ikke det de fulle velsignelser med rik bibelsk hensikt og symbolikk.
Ingenting i denne eller noen annen passasje setter noen begrensning på hvem som kan velsigne, brekke, eller distribuere brød.
Deltakerne i fellesskap: angrende troende
Nattverd er bare for dem hvis hjerter er rett med kirken (11: 27-33)
Vantro og kristne som lever i uomvendt synd bør derfor ikke delta
Mange andre punkter som kan og vil bli gjort om fellesskap (jf Ex 12, Jd 12, etc.), men disse observasjonene er begrenset til 1 Kor 11.