Habakkuk – Å stole på Gud

1 comment

  1. Anne-Marie says:

    Hei! “Redskapene” Gud gir oss ble nevnt flere ganger (“vi må stole på Gud og de redskapene han har gitt oss, heller enn vår egen styrke”). Kan hende de ble nevnt spesifikt, men isf klarte ikke jeg å få det med meg. Refererer Daniel her til noe mer enn bønn, bibel, felleskap og evt lovsang? Er det snakk om åndelige gaver?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *