Hvorfor heter vi Bibelkirken

Vi diskuterte flere s��ndager hvorvidt vi burde kalle oss en kirke. Vi er en liten gruppe, har ikke eksistert lenge, har ingen kvalifiserte eldste og eier ikke et eget bygg – derfor kan det virke rart for mange at vi bruker ordet “kirke” om oss selv. Men det egentlige spørsmålet må være hva Bibelen kaller oss – hvis Bibelen kaller oss en kirke, gjør vi også rett i å kalle oss en kirke.

Ordet “kirke” i Bibelen er oversatt av det greske “ekklesia”, som betyr “forsamling”. Det samme ordet blir brukt om folkemengden som blir reist mot Paulus i Apg 19, der det også står at de fleste av dem ikke engang visste hvorfor de var der. Ordet kommer av to ord, som sammen betyr “kalt ut av” – alts�� en gruppe mennesker kalt ut. Dette ordet blir brukt om J��denes forsamling i det Gamle Testamentet (Apg 7:37-38, Heb 2:12), og brukes tilsvarende om alle kristne på jorden (1 Kor 15:9; Ef 1:22) – vi er alle “en kirke”. Likevel snakker det Nye Testamentet om “kirker”, i at hver “kirke” er en lokal foramling med troende. Vi ser ingen steder hva som er “minstekravet” for å kalle seg kirke, men vi ser at en forsamling uten eldste kan v��re en kirke (Apg 14:23), og stor åndelig modenhet/enhet er heller ikke nødvendig (Gal 1:2). Det eneste som nærmer seg et “krav” for en kirke i det Nye Testamentet er at det er en foramling med troende (1 Kor 1:2, 1 Tess 1:1-10).

Bibelen antar at enhver troende er en del av en kirke. Paulus bruker ofte “i alle kirkene” som “alle troende”. Dette ser vi i vers som 2 Kor 8:18,11:28, 1 Kor 4:17, 7:17, 2 Tess 1:4. Når Paulus sier han lærer i “alle kirker”, viser han at også nyoppstartede forsamlinger også kalles “kirker” – også de som Paulus selv samler idet han forkynner evangeliet i en ny by. Enhver troende regnes altså som del av en kirke, og det vil si at også nyoppstartede umodne forsamlinger som oss med rette kalles kirker.

Likevel er vi forsiktige i vår bruk av ordet “kirke” slik at folk ikke tror vi har bygning med glassmalerier og utdannet prest med liturgiske klær.

Derfor regner vi oss for å være en kirke. Dette betyr ikke at vi tror vi er en fullt utviklet kirke som ikke må jobbe aktivt for å modnes. Men det betyr i høyeste grad at enhver av oss bør være trofaste mot hverandre, komme sammen regelmessig for å oppmuntre og formane hverandre med Guds ord for å bygge hverandre opp til kjærlighet og gode gjerninger, dele velsignelsene av ens nådegaver med hverandre, be regelmessig for forsamlingen, og gjøre alt annet som Bibelen forlanger i en kirke.

Vi kaller oss “Bibelkirken” fordi det er vårt fokus på Bibelen som absolutt sannhet og rettesnor i både teori og praksis som kjennetegner oss og skiller oss fra mange andre.