{:en}

Due to the coronavirus we are not gathering as usual. We are, instead, meeting in small groups with necessary precautions to prevent infection and streaming the sermon on Zoom. All are welcome to participate from home, or contact post@bibelkirken.no for information about which small group you might be able to join. Livestream of the service starts at 11:00. Prayer meeting from 10:00. Feel free to join at https://zoom.us/j/2824194491

{:}{:no}

Grunnet koronaviruset holder vi ikke møter som vanlig. I stedet møtes vi i små grupper med smitteverntiltak og streamer prekenen via Zoom.  Alle kan bli med fra egne hjem, eller kontakte post@bibelkirken.no for informasjon om hvilke folk de kan kontakte for å bli med på møtet i hjemmene deres.  Gudstjenesten streames 11:00. Bønnemøte fra kl 10:00. Bli gjerne med på  https://zoom.us/j/2824194491

{:}
Gudstjeneste på Bjerke Nærmiljøsenter søndag kl 11:00
Velkommen!


Nyeste tale/Recent sermon

Johannes 20:1-18