Om oss

Bibelkirken er en menighet som ble startet i 2015. Vi holder fast på Bibelens ufeilbarlighet, og ønsker å forstå og anvende den. Våre ledere, Daniel og Kristian, forkynner som regel vers for vers gjennom en bok i Bibelen om gangen. For tiden forkynner vi gjennom Johannes Evangelium. Vårt mål er å ære Gud i det vi tjener hverandre og når ut med evangeliet til de som ikke er frelst.